Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

JKP GRADITELJ

Srbobran

 

O nama

TIPEX AS Komunalno preduzeće "Graditelj" iz Srbobrana, koje danas posluje pod nazivom Javno komunalno preduzeće "Graditelj" Srbobran, osnovano je 22.11.1965. godine odlukom osnivača Skupštine opštine Srbobran. Preduzeće je osnovano radi obavljanja građevinskih, stambenih i komunalnih poslova za teritoriju opštine Srbobran. Ovo preduzeće je na početku obavljalo poslove održavanja stambenih zgrada i stanova, građevinske i komunalne poslove.Vremenom su se građevinski poslovi izdvojili iz ovog preduzeća, kao i poslovi održavanja stambenih zgrada i stanova, a preduzeće je nastavilo da obavlja komunalne delatnosti odnosno usluge na području ove opštine i to: proizvodnju i distribuciju vode, odvođenje otpadnih voda, proizvodnju i isporuku toplotne energije, pogrebne usluge, održavanje higijene grada, iznošenje i deponovanje smeća, higijeničarske usluge, pijačne i vašarske usluge, održavanje gradskog zelenila, usluge autobuske stanice, a krajem 80-ih i početkom 90-ih godina ovo preduzeće obavlja i usluge distribucije gasa . Ovo preduzeće je tokom svog postojanja ostvarilo ili učestvovalo u značajnim investicijama u Opštini Srbobran i to: izgradnja izvorišta vodovoda i javne vodovodne mreže, izgradnja gradske toplane i toplovoda kao sistema daljinskog grejanja, gasovodne mreže, kapele i autobuske stanice. Javno komunalno preduzeće "Graditelj" Srbobran obavlja komunalne delatnosti i energetske delatnosti u oblasti distribucije prirodnog gasa koje predstavljaju osnovne delatnosti preduzeća.