Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

JP KOVIN-GAS

Kovin

 

O nama

TIPEX AS

Javno preduzeće za poslove distribucije gasa „ KOVIN-GAS“ osnovano je 1996. godine. Odlukom o usklađivanju osnivačkog akta JP KOVIN-GAS sa Zakonom o javnim preduzećima obavlja poslove distribucije (isporuke) gasa i pružanja usluga vezanih za održavanje gasnih instalacija, i mernih uređaja, a u skladu sa Zakonom o Energetici . Prema članu 4. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javno preduzeće osniva se i posluje radi:
1. obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti distribucije prirodnog gasa na teritoriji opštine Kovin;
2. razvoja i unapređenja distributivnog sistema prirodnog gasa;
3. obezbeđivanja tehničko-tehnološkog jedinstva distributivnog sistema prirodnog gasa;
4. sticanja dobiti;
5. ostvarivanja i drugog zakonom utvrđenog interesa.
Ciljevi preduzeća u narednim godinama biće da se zadrži nivo i obim isporuka gasa koji je ostvaren poslednjih godina i koji se ustalio na distribuciji oko 10.000.000 m3 prirodnog gasa na celokupnoj teritoriji Opštine kovin. Imajući u vidu da se je otvareno tržište gasa za velike potrošače i da je moguće da se pojavi i drugi distributeri gasa na teritoriji naše opštine , svakako bi bio ostvaren dobar rezultat ako bi naše preduzueće zadržalo sve potrošače gasa i tokom 2017. godine .