Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

JP INGAS

Inđija

 

O nama

TIPEX AS

Javno komunalno preduzeće "Ingas" upisano je u registar Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici rešenjem FI br. 327/90 br. registarskog uloška 1-798, dana 26.04.1990. godine. Preduzeće je u skladu sa izmenom zakonskih propisa izvršilo usaglašavanje sa Zakonom o preduzećima, upisom u registar Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici rešenjem FI br. 874/98 od 06.07.1998. godine i od tada posluje pod nazivom Javno preduzeće za distribuciju gasa "Ingas" sa pretežnom delatnošću 3522 - distribucija gasa.

Kako je od strane mesnih zajednica u inđijskoj opštini počelo ugovaranje gasifikacije sa budućim potrošačima, JP "Ingas" je sa početkom rada preuzeo navedene poslove od mesnih zajednica i vodio dalje investicije na izgradnji gasovoda i gasnih priključaka. Izgradnja gasne mreže u Inđiji završena je 1992. godine, a u okviru svoje osnovne delatnosti u periodu od 1990. do 2007. godine prirodni gas je doveden do svih naseljenih mesta opštine Inđija. Na taj način omogućeno je korišćenje istog u svakom domaćinstvu. Završen je čelični gasovod i ulična mreža ukupne dužine 320.462,21 metar i polietilenska mreža od ulične mreže do KMRS. Izradom mreže i priključaka omogućeno je da gas troši oko 8900 individualnih potrošača i potrošača koji gas troše preko zajedničkih kotlarnica, oko 320 privredna potrošača i 75 komunalni potrošač. U ovom trenutku preduzeće obavlja distribuciju gasa u svim naseljima inđijske opštine osim u naselju Beška gde je JP "Ingas" samo delimično prisutan i to u industrijskoj zoni i beščanskom vikend naselju.

Marketing strategija JP "Ingasa" usmerena je pre svega ka politici cena, većoj prodaji, višem nivou naplate, većem stepenu iskorišćenosti kapaciteta i tehnološkom unapređenju procesa rada. Prilikom poslovanja, odnosno distribucije, ovo Javno preduzeće nailazi na određene troškove koje čine troškovi amortizacije, troškovi zarada i naknada, troškovi materijala i usluga i nematerijalni troškovi, a ukupni troškovi nastaju kao deo troškova koji proizilaze iz zakonske regulative kao što su troškovi amortizacije, dok deo troškova proizilazi iz prirode posla distribucije na osnovu odluke Skupštine opštine.

Obzirom da je inđijski distributer dobio licence za obavljanje distribucije, upravljanje distributivnim sistemom i trgovinom na malo, potpisan je Ugovor o poveravanju obavljanja delatnosti distribucije gasa sa Vladom Republike Srbije nakon čega je dobijena saglasnost na primenu svih cena koje su utvrđene u skladu sa metodologijom za obračun cena gasa u trgovini na malo od strane Agencije za energetiku Republike Srbije. Aktivnosti usmerene ka segmentaciji tržišta ne dovode do rezultata jer JP "Ingas" ne može da formira jedinstvenu cenu jer je nabavkama vezano za jednog dobavljača koji ima ekskluzivno pravo uvoza gasa i on određuje uslove nabavke i prodajnu cenu gasa. Mogući resursi preduzeća su završetak gasne mreže u svim naseljima i budući priključci na novoizgrađenoj gasnoj mreži, a sa planiranim prometom od 17 miliona kubika u 2013. godini i početkom distribucije gasa u industrijskoj zoni i vikend naselju Beška inđijski distributer očekuje još bolje poslovanje u ovoj godini u odnosu na predhodne godine.