Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

"OD-JU" d.o.o.

Irig

 

O nama

TIPEX AS Pod nazivom samostalna radnja “OD-JU”, za odorizaciju prirodnog gasa na adresi Anke Matić 104, izvršena je registracija dana 20.09.2001. god, rešenje br : 04-313-66/2001 Jovo Jurić preduzetnik Od 01.05.2008. god Samostalna radnja “OD-JU” menja pravnu formu i posluje kao “OD-JU” d.o.o. – Privredno društvo za odorizaciju prirodnog gasa, Irig Ul Đorđa Šundakovića bb, Jovo Jurić, maš.inž.,direktor "OD-JU" d.o.o. ima 19 zaposlenih od toga 7 sa visokom i višom stručnom spremom Poslovni prostor "OD-JU" d.o.o. se nalazi na adresi Irig, Ul Đorđa Šundakovića bb, gde je smeštena proizvodna hala, skladište odoranta, objekat za garažiranje vozila-garaža i upravna zgrada. Na drugoj parceli (površina 6 ari), koja se nalazi na 800m udaljenosti od Iriga nalazi se skladište prazne ambalaže (čelična burad od 200 L). Na toj lokaciji ambalaža se prazni, skladišti i čuva do otpremanja u specijalizovanu firmu, koja se bavi uništavanjem ambalaže (opasan otpad).