Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

JP KOMUNALAC

Novi Bečej

 

O nama

TIPEX AS Javno preduzeće za komunalno stambene poslove ''Komunalac'' iz Novog Bečeja, osnovala je SO Novi Bečej svojom odlukom o osnivanju JP za komunalno stambene poslove Komunalac Novi Bečej (Sl. List SO N. Bečej br. 1/92) br. 03-352 od 27.02.1992. godine, zbog zadovoljavanja komunalnih potreba građana.