Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

JP SREM-GAS

Sremska Mitrovica

 

O nama

TIPEX AS авно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем- гас“ је основан на основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица, 25. јуна 1998. године. Предузеће је основано са циљем изградње и одржавања мреже и обезбеђења трајног и несметаног снабдевања потрошача природног гаса, у погледу количине и квалитета, у складу са Законом, општим условима и испоруци природног гаса, енергетским билансом и уговорима, те да обезбеди развој мреже и дистрибутивног гасовода на територији града Сремска Митровица. Основна делатност предузећа је дистрибуција гаса, а поред тога предузеће врши и друге услуге које су директно и индиректно везане за дистрибуцију гаса. Предузеће такође врши изградњу дистрибутивне гасне мреже преко овлашћених извођача радова. У складу са Законом о енергетици, који је унео нови приступ овим услугама, предузеће обавља следеће енергетске делатности које се сматрају делатностима од општег интереса: – делатност дистрибуције – управљање дистрибутивним системом за природи гас – снабдевање природним гасом – јавно снабдевање ЈП „Срем-гас“ је до сада реализовао више фаза изградње гасоводне мреже: – 1998 – 99. године – гасификација Сремске Митровице – 2000. године – наставак гасификације Сремаске Митровице – 2003. године – гасификација Лаћарка -2004. године – гасификација Јарка и Шашинаца – 2006. године – гасификација Мачванске Митровице, Салаша Ноћајског и Ноћаја – 2007 – 2015. године – гасификација индустријских зона, са наставком изградње дитрибутивно-гасне мреже и прикључака на постојећем дистрибутивном подручју – 2016. године – гасификација током изградње подвожњака ЈП „Срем –гас“ у наредном петогодишњем периоду планира да заврши гасификацију села западног дела града, Кузмина и Мартинаца, и да пређе на гасификацију према северу града тј. села Велики Радинци, као и других места где се процени да постоји заинтересованост грађана и привредника за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу. Предузеће ће и даље пратити развојне активности Града и сопственим средствима градити гасоводну мрежу средњег и ниског притиска како би се опремиле нове индустријске зоне и повећала њихова атрактивност за нове инвестиције. Законски дефинисана либерализација тржишта природног гаса, посебно у сектору трговине природним гасом, намеће пред предузеће обавезу спремности за „утакмицу“ на тржишту природног гаса. Предузеће континуирано ради на коришћењу савремених технологија у дистрибуцију природног гаса, увођењем савременог информационог система ГИС технологије, даљинског праћење великих индустријских потрошача, а планира да и у наредном периоду настави са увођењем високих технологија пре свега у погледу мерења, очитавања и даљинског праћења потрошње природног гаса како у категорији „домаћинства“ тако и у категорији „остали“ потрошачи. Гасификација као амбициозан и перспективан тренд развоја у пракси показује да је гас енергент будућности, јер својим потрошачима обезбеђује рационалност, економичност, пун конфор и максималну безбедност у коришћењу. Поред тога, гас као енергент добија све већи примат због максималних повољности у смислу заштите животне средине. Квалитетном изградњом гасовода, уз коришћење савремених материјала и опреме, сталном контролом и одржавањем система ЈП „Срем-гас“ обезбеђује висок квалитет рада и поузданост у дистрибуцији природног гаса. ЈП „Срем-гас“ у техничко-технолошком смислу представља интегрални део јединственог гасоводног транспортно-дистрибутивног система у земљи.