Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

JP GAS-RUMA

Ruma

 

O nama

TIPEX AS Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa JP "Gas – Ruma" osnovano je odlukom Skupštine opštine Ruma 25.11.1994 godine, a počelo je sa radom 01.01.1995 godine. Gasovod u Rumi je građen isključivo ličnim sredstvima građana, preduzeća i drugih potrošača koji su potpisali Ugovor o učešću u finansiranju sa Fondom za građevinsko zemljište u Rumi kao investitorom. Jula 1991 godine ugovorena je izgradnja I faze gasovoda u Rumi. Gasovod u Rumi pušten je u rad 25.03.1994 godine. Privremeni distributer gasa, sa distributivnom jedinicom u Rumi bio je JKP "INGAS" iz Inđije. Razvojnim planovima, iz 1991 godine, predviđeno je da JP "Gas – Ruma", preko GMRS "Ruma", GMRS "Putinci" i GMRS "Nikinci" snabdeva gasom potrošače u gradu Rumi i šesnaest naseljenih mesta opštine Ruma i jedanaest naseljenih mesta u opštini Irig. U periodu od 1992 godine, zaključno sa radovima izvedenim u 2014 – oj godini, izgrađen je gasovod u dužini oko 519.448 m, od toga 104.491 m čeličnog gasovoda i 414.957 m distributivnog gasovoda, na kojima je izgrađeno 7.827 gasnih priključaka i to 7.675 tipskih priključaka, 107 individualnih priključaka na DG i 45 individualnih priključaka na RG. Broj potrošača koji koriste prirodni gas na teritoriji opštine Ruma i opštine Irig na dan 31.12.2014. godine iznosi 6.999 i to 6.639 iz grupe mala potrošnja-domaćinstva, 242 iz grupe mala potrošnja-ostali, 43 iz grupe vanvršna potrošnja K1, 2 iz grupe ravnomerna potrošnja K1, 45 iz grupe nerravnomerna potrošnja K1, 7 iz grupe vanvršna potrošnja K2, 2 iz grupe ravnomerna potrošnja K2 i 19 iz grupe neravnomerna potrošnja K2. U Opštini Ruma završena je gasifikacija svih naseljenih mesta. JP ''GAS-RUMA'' poseduje 3 licence dobijane od strane Agencije za energetiku Republike Srbije za obavljanje sledećih energetskih delatnosti: 1. distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas 16.02.2007. godine 2. javno snabdevanje prirodnim gasom 10.01.2013. godine 3. snabdevanje prirodnim gasom rešenje od 22.12.2014. godine, sa primenom od 01.01.2015.godine.